Characters

 

big (da) middle (zhong)kingdom (guo)people (ren) have (you)  I, me (wo) not (bu) is, are, am you (ni) little (xiao) mouth (kou)   mountain (shan)

up (shang)  xia (down) water (shui)

Yr. 1

Yr. 2